ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ จัดอบรม “การทำอาหารไทย” ให้กับนักศึกษาโครงการ “Passage to ASEAN: P2A” จากประเทศสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย อาจารย์มยุรี ชมภูงาน หัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ภูริวัจฐ์ ชีคำ และอาจารย์สิขเรศ คงแก้ว อาจารย์ภาควิชาคหกรรม เป็นวิทยากรฝึกอบรม “การทำอาหารไทย” การทำผัดไทย และขนมหวานทับทิมกรอบ ซึ่งเป็นอาหารประจำชาติไทยที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมทานและชื่นชอบ ให้กับนักศึกษาโครงการ “Passage to ASEAN: P2A” จำนวน 36 คน จากประเทศสิงคโปร์ ในโอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม โดยมี อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาโครงการในครั้งนี้ ณ อาคารคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี